نوشته‌ها

, ,

آموزش گذاشتن و برداشتن انگشتان دست چپ در ویولن (تمرین سطح متوسط همراه با ویدئوی آموزشی)

آموزش گذاشتن و برداشتن انگشتان دست چپ در ویولن توسط پروفسور کرت ساسمنزهاوس (تمرین سطح متوسط همراه با ویدئوی آموزشی)