, , , ,

تمرین ویبراتوی ویولن سطح مبتدی شماره ۲ (ویدئوی آموزشی)

تمرین ویبراتوی ویولن برای سطح مبتدی ویدئوی شماره ۲٫ مدرس پروفسور کرت ساسمنزهاوس. مترجم: علیرضا شهابی نوازنده و مدرس ویولن و ویولا

, , , ,

تمرین ویبراتوی ویولن سطح مبتدی شماره ۱ (ویدئوی آموزشی)

آموزش ویبراتو توسط پروفسور کرت ساسمنزهاوس: تمرین سطح مبتدی شماره ۱