,

نکاتی درباره روش تمرین از زبان ایتزاک پرلمن (همراه با ویدئو)

بسیاری از افراد درباره تمرین کردن از من سوال می‌کنند که چگونه و به چه میزان باید تمرین کنند. مطمئنا اگر شما فرد با استعدادی هستید تمرین اهمیت زیادی دارد. من در دوران رشد و تمرین خود روزانه ۳ ساعت تمرین می‌کردم. بسیاری از هنرجویان من فکر می‌کنند که اگر بیشتر تمرین کنند پیشرفت بیشتری خواهند داشت. تصور می‌کنند اگر ۵ ساعت یا حتی ۸ ساعت در روز تمرین کنند بسیار پیرفت بیشتری خواهند داشت. این دیدگاه کاملا اشتباه است.