,

حافظه عضلانی چیست و چگونه باعث موفقیت شما می‌شود؟

حافظه عضلانی حافظه‌ای نیست که در عضلات شما وجود داشته باشد بلکه حافظه‌ای در مغز شماست که حرکات و وظایفی که عضلات شما بیشتر با آن سر و کار دارند را در خود ذخیره می‌کند. در این نوع حافظه فعالیت‌ها از طریق تکرار در ذهن ثبت می‌شوند و با استفاده از آن می‌توان در انجام کاری بسیار خوب و همینطور بسیار بد عمل کرد.علت این موضوع چیست؟